CONDIȚII DE UTILIZARE

Utilizarea acestui site de internet al Lyoness Europe AG (denumită în cele ce urmează „Lyoness”) are loc în condițiile de utilizare indicate mai jos. Pentru membrii FC Dinamo Cashback Program sunt de asemenea aplicabile și condițiile generale de afaceri încheiate pentru membrii FC Dinamo Cashback Program și toate documentele contractuale adiționale. Pentru societățile partenere este de asemenea aplicabil și contractul de parteneriat și toate documentele contractuale adiționale. Utilizatorii acestui site declară că sunt de acord cu aceste condiții de utilizare și sunt de acord că Lyoness și FC Dinamo București nu răspund sub nicio formă pentru utilizarea acestui site. Lyoness poate modifica sau completa periodic aceste condiții de utilizare, prin actualizarea lor.

Lyoness va depune eforturi pentru a prezenta pe site informații actualizate și corecte. Informațiile și indicațiile de pe acest site sunt oferite însă fără garanție. Utilizatorii acestui site declară că sunt de acord cu faptul că accesul și utilizarea acestui site și a conținutului său se realizează pe riscul propriu. Lyoness și FC Dinamo București nu răspund pentru niciun fel de daune care rezultă din accesarea, utilizarea respectiv imposibilitatea utilizării acestui site sau a eventualelor erori sau omisiuni.

Toate fișierele imagine, text sau sunet, precum și animațiile, filmele și toate celelalte elemente componente ale acestui site sunt protejate din punctul de vedere al drepturilor de autor și nu pot fi distribuite, descărcate, modificate, reutilizate, redirecționate sau utilizate în orice alt mod fără acordul prealabil expres și în scris. Aceste fișiere pot fi utilizate în zona internă de download numai pentru utilizarea privată.

Lyoness își rezervă dreptul de a exclude persoane din departamentele de service sau expedieri, dacă există motive întemeiate pentru aceasta.

Lyoness răspunde pentru eventuale fapte ilicite sau informații accesate prin trimiteri electronice de pe acest site spre alte oferte ale World Wide Web, cât și pentru conținutul pe care persoanele îl pun pe forumpentru a face schimb de informații, numai în măsura în care Lyoness a avut efectiv cunoștință despre aceste aspecte și dacă Lyoness nu acționează imediat pentru a șterge informațiile sau pentru a bloca accesul la aceste informații. Lyoness are dreptul de a șterge la orice moment conținuturi discriminatorii, neetice sau ilegale.

Dacă aveți alte întrebări privind condițiile de utilizare și condițiile generale de afaceri, vă stăm la dispoziție la:
Telefon: +4031 101 99 70
luni - vineri: 09:00 - 12:00 și 13:00 - 17:00
E-mail: service.fcdinamo spam@gohere.go cashbackworld.com

EXCLUDEREA RĂSPUNDERII

1. Lyoness Europe AG și filialele acesteia (denumite în ceea ce urmează „Lyoness”) și FC Dinamo București nu răspund pentru gradul de actualizare, pentru corectitudinea, completitudinea, legalitatea și / sau calitatea informațiilor puse la dispoziție. Acest lucru este aplicabil și pentru produsele și serviciile oferite pe acest site, inclusiv pentru descrierile de produse, prețuri și informații puse la dispoziție prin intermediul partenerilor contractuali ai Lyoness. Erorile tehnice și / sau lucrările de întreținere precum și alte motive (de ex. relansarea site-ului web) pot avea ca rezultat imposibilitatea de a accesa site-ul pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. Lyoness și FC Dinamo București nu garantează posibilitatea de accesa și utiliza site-ul. Orice pretenții privind răspunderea ridicate împotriva Lyoness și FC Dinamo București care se referă la daune materiale sau nemateriale (de ex. câștigul pierdut, eforturi frustrante, daune ca urmare a datelor pierdute, pretenții de îmbogățire, costuri cu avocatul sau cheltuieli aferente întocmirii unui contract) și care ar fi cauzate ca urmare a utilizării informațiilor puse la dispoziție respectiv a utilizării unor informații eronate și incomplete sunt excluse principial, în măsura în care nu se poate demonstra faptul că Lyoness și FC Dinamo București au acționat cu intenție sau cu neglijență gravă. Toate ofertele sunt libere și neobligatorii. Lyoness și FC Dinamo București își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa, șterge sau a suspenda temporar sau definitiv publicarea unor părți ale site-ului de internat sau întreaga ofertă fără a face o notificare specială în acest sens.

2. De asemenea Lyoness și FC Dinamo București nu răspund de hyperlink-uri și de conținutul acestora. Lyoness și FC Dinamo București nu răspund pentru gradul de actualizare, pentru corectitudinea, completitudinea, legalitatea și / sau calitatea hyperlink-urilor. Ofertantul site-ului către care se face trimitere răspunde pentru aceasta integral. Lyoness și FC Dinamo București nu influențează sub nicio formă designul, conținuturile sau drepturile de autor ale acestor hiperlinkuri. Din acest motiv Lyoness și FC Dinamo București se distanțează prin prezenta în mod expres de conținuturile tuturor hyperlink-uri care au fost modificate de la includerea linkurilor cât și de înregistrările terților în cărțile de oaspeți înregistrate de Lyoness, în forumurile de discuții și în listele de email. Nu se poate aștepta efectuarea unui control permanent al conținutului site-urilor către care se face trimitere fără indicii concrete ale unei ilegalități, dar acestea sunt șterse imediat ce Lyoness ia cunoștință despre o ilegalitate.

3. Acest site poate fi utilizat numai pentru scopuri de informare cât și pentru scopuri particulare și de afaceri. Întregul conținut al acestui site este protejat prin drepturi de autor. Acest lucru este valabil indiferent dacă respectivele conținuturi sunt puse la dispoziție contra cost sau gratuit. Multiplicarea, utilizarea, închirierea, împrumutarea, publicarea sau orice alt mod de utilizare nu sunt permise fără acordul expres scris al Lyoness. Încălcarea acestei interdicții poate avea consecințe juridice, îndeosebi în ceea ce privește prevederile dreptului concurenței, a drepturilor de autor sau privind marca. Lyoness își rezervă în mod expres toate drepturile de autor, de marcă și de utilizare (dreptul de utilizare a lucrării și aprobarea utilizării lucrării) asupra acestui site.

4. Pentru Lyoness utilizarea cu grijă și în condiții de confidențialitate a datelor este importantă. În măsura în care oferta online permite și introducerea datelor personale sau de afaceri (adrese e-mail, nume, adrese), atunci aceste informații sunt oferite de utilizator de bună voie.

5. Această excludere a răspunderii trebuie considerată ca parte a ofertei online. În măsura în care părți sau formulări individuale ale acestui text nu corespund integral sau nu mai corespund cu situația juridică în integralitatea lor sau în parte, acest lucru nu aduce atingere restului documentului, în ceea ce privește conținutul și valabilitatea sa.

6. De asemenea Lyoness nu răspunde pentru conținuturile generate de utilizatori care sunt distribuite pe site-ul său. Lyoness nu răspunde pentru daune care sunt cauzate de aceste conținuturi. Fiecare persoană care redactează comentarii / aprecieri indiferent de ce natură pe pagina sa de internet, răspunde singură pentru contribuția sa. În cazul în care prin aceasta sunt atinse drepturile legale ale unor terți, atunci persoana care a adus această atingere va asigura că Lyoness nu răspunde pentru aceasta. Lyoness își rezervă dreptul de a șterge conținuturile care sunt ilegale, care sunt contrare bunelor cutume și care dăunează în alt mod imaginii Lyoness atunci când ia la cunoștință astfel de conținuturi, iar în această situație nu pot fi ridicate pretenții față de Lyoness.
* Marjele de compensare achitate în mod concret pot varia în funcție de produsele procurate de la partenerii comerciali. De aceea specificațiile oferite în acest sens pe acest website nu pot fi garantate.