CONDIȚII GENERALE DE AFACERI PENTRU MEMBRII FC DINAMO CASHBACK PROGRAM

Ediția: iulie 2017

Preambul

A. Lyoness Europe AG cu sediul în Bahnhofstrasse 22, CH - 9470 Buchs, cu număr de înregistrare în Registrul cantonului St. Gallen nr. CH 170.3.026.427-4 operează o comunitate de shopping care le permite membrilor săi (denumiți în cele ce urmează „Membri FC Dinamo Cashback Program”) să beneficieze, la achiziționarea de mărfuri și servicii de la societăți partenere, de avantaje (denumite în cele ce urmează „Avantajele FC Dinamo Cashback Program”). Partenerul contractual al Membrilor FC Dinamo Cashback Program este deci Lyoness Europe AG (denumită în cele ce urmează „Lyoness”). Sistemul Lyoness este reprezentat în România de Lyoness România SRL, cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 169A, Clădirea B, parter, sector 1, (denumită în cele ce urmează „Lyoness România“).

B. Pentru a ușura înțelegerea, la finalul Condițiilor generale, în Anexa 1, se află un glosar al termenilor utilizați în aceste Condiții generale. Relevante din punct de vedere juridic sunt termenii definiți la punctele 1 - 17 din prezentele Condiții generale.

1. Obiectul contractului

1.1 Mărfurile și serviciile achiziționate de Membrii FC Dinamo Cashback Program de la societățile partenere (denumite în cele ce urmează „Cumpărături”) sunt cuprinse în FC Dinamo Cashback Program. Pentru a face uz de avantajele FC Dinamo Cashback Program, Membrul FC Dinamo Cashback Program are la dispoziție următoarele posibilități de înregistrare a cumpărăturilor: FC Dinamo Cashback Card, eventual vouchere ale societăților partenere și utilizarea canalelor online puse la dispoziție de Lyoness pentru efectuarea de achiziții în magazinele online ale societățile partenere. Aceste posibilități de înregistrare a cumpărăturilor sunt descrise în detalii la punctul 4.3.

1.2 Membrii FC Dinamo Cashback Program au dreptul, conform acestor Condiții generale, să participe la FC Dinamo Cashback Program și să beneficieze de Avantajele FC Dinamo Cashback Card. Membrii FC Dinamo Cashback Program nu sunt îndreptățiți să beneficieze de avantaje financiare ca urmare a recomandării FC Dinamo Cashback Program către alți consumatori și a atragerii de noi membri în FC Dinamo Cashback Program. Membrii FC Dinamo Cashback Program nu sunt îndreptățiți să atragă antreprenori în sensul punctului 3.5(d) ca noi Membrii FC Dinamo Cashback Program.

2. Baze contractuale

2.1 Odată cu acceptarea cererii de înregistrare de către Lyoness, solicitantul devine Membru FC Dinamo Cashback Program al Lyoness și îi este alocat un număr personal de identificare care nu este transferabil (denumit în cele ce urmează „ID membru”). Acest număr de identificare dă dreptul de a participa la FC Dinamo Cashback Program™ (și nu este dovada calității de membru, vezi punctul 17.2).

2.2 Pentru încheierea contractului între Lyoness și Membrul FC Dinamo Cashback Program vor fi utilizate flyerul atașat FC Dinamo Cashback Card pus la dispoziție de Lyoness sau înregistrarea online.

2.3 Membrul FC Dinamo Cashback Program declară că datele prezentate Lyoness sunt corecte și despăgubește Lyoness față de orice pretenții rezultate ca urmare a unor informații incorecte prezentate în mod culpabil. Membrul FC Dinamo Cashback Program se obligă să informeze neîntârziat Lyoness despre eventuale modificări ale datelor personale indicate la înregistrarea sa (îndeosebi adresa de domiciliu, adresa de e-mail, datele bancare, numărul de telefon etc.).

2.4 Orice persoană juridică sau fizică are dreptul la o singură înregistrare (adică un singur ID de membru). La înregistrare trebuie indicată adresa de domiciliu sau sediul Membrului FC Dinamo Cashback Program. Efectuarea multiplă a unei înregistrări în vederea beneficierii de Avantajele FC Dinamo Cashback Card îndreptățește Lyoness să înceteze relația contractuală în baza unui motiv întemeiat și să anuleze Avantajele FC Dinamo Cashback Program obținute în acest mod. În cazul înregistrării multiple sunt șterse ultimele numere ID înregistrate. Avantajele FC Dinamo Cashback Program rezultate numai prin înregistrarea multiplă sunt anulate.

3. Relație juridică

3.1 Între Lyoness și Membrului FC Dinamo Cashback Program nu este încheiată o relație de muncă, de servicii sau de societate (îndeosebi nu se obține o calitate de membru într-o asociație). Participarea la FC Dinamo Cashback Program are loc în mod exclusiv în cadrul unei activități desfășurate pe cont propriu, autonome și independente din punct de vedere juridic de Lyones.

3.2 Membrul FC Dinamo Cashback Program are doar dreptul la Avantajele FC Dinamo Cashback Program. Membrul FC Dinamo Cashback Program nu are dreptul la o remunerație care excede aceste avantaje pentru activitatea desfășurată. Membrul FC Dinamo Cashback Program nu are dreptul la o despăgubire pentru cheltuielile efectuate.

3.3 Membrul FC Dinamo Cashback Program nu are dreptul de a reprezenta Lyoness, îndeosebi nu are dreptul de a primi declarații față de alți membri FC Dinamo Cashback Program în cadrul FC Dinamo Cashback Program. Membrul FC Dinamo Cashback Program nu are dreptul de a primi bani în numerar și să efectueze încasări pentru Lyoness. Încălcarea culpabilă a dispozițiilor prevăzute la acest punct 3.3 îndreptățește Lyoness să rezilieze relația contractuală din motiv întemeiat.

3.4 Se reține faptul că între Membrul FC Dinamo Cashback Program pe de o parte și FC Dinamo București cu sediul în RIN GRAND HOTEL, Şos. Vitan Bîrzeşti, 7D-7E, corp B, etaj 1, sector 4, Bucureşti, 042121, România sau orice alte societăți asociate, nu există și nu ia naștere niciun contract prin participarea la FC Dinamo Cashback Program.

3.5 Fără acordul prealabil în scris al Lyoness, Membrul FC Dinamo Cashback Program nu are dreptul

(a) de a utiliza embleme, logo-uri, mărci, claim-uri, domain-uri și alte însemne sau alte elemente similare ale Lyoness sau ale societăților partenere sau ale societăților asociate FC Dinamo București;

(b) de a întocmi, de a distribui în formă scrisă sau electronică sau în orice alt mod sau de a pune la dispoziție publicului (de ex. pe site-urile de internet cum ar fi de ex. Youtube sau Facebook) cărți de vizită, prezentări, filme, fișiere audio, screenshot-uri, conținuturi web, conținuturi media, flyere, prospecte, site-uri de internet, materiale publicitare, trimiteri poștale, mailing-uri, pagini de internet sau altele similare cu privire la sau cu menționarea Lyoness sau a FC Dinamo Cashback Program;

(c) de a organiza evenimente, cum ar fi evenimente de informare, event-uri, workshop-uri, seminare etc. cu privire la sau cu menționarea Lyoness sau a FC Dinamo Cashback Program, și

(d) de a prospecta posibilitatea de a atrage ca și societăți partenere sau ca Membri FC Dinamo Cashback Program comercianți cu amănuntul, en-gros sau de alt tip sau pe lângă alte societăți care oferă mărfuri sau servicii pentru consumatori finali, inclusiv benzinării, beneficiari de francize și magazine, de a conduce negocieri sau discuții inițiale sau de a desfășura orice altă activitate de natură publicitară în vederea obținerii unor astfel de societăți, și îndeosebi nu la sediul societății sau în proximitatea sa.

4. FC Dinamo Cashback Program

4.1 Prin efectuarea de achiziții la societățile partenere Membrul FC Dinamo Cashback Program beneficiază, conform prevederilor prezentelor Condiții generale, de Avantajele FC Dinamo Cashback Program și anume de Cashback și de shopping points.

4.2 Pentru a le oferi Membrilor FC Dinamo Cashback Program Avantajele FC Dinamo Cashback Program, Lyoness încheie convenții cu societățile partenere. Societățile partenere actuale și Avantajele FC Dinamo Cashback Program oferite sunt accesibile online pe https://Cashback.fcdinamo.ro

4.3 Membrul FC Dinamo Cashback Program are următoarele posibilități de a-și înregistra cumpărăturile:

4.3.1 FC Dinamo Cashback Card este disponibil sub forma unui card de hârtie, de plastic sau card electronic. Acesta nu reprezintă un mijloc de plată, ci servește numai pentru înregistrarea datelor privind cumpărăturile efectuate.

4.3.2 Voucherele sunt vouchere originale respectiv gift cards sau vouchere electronice (destinate pentru a le printa sau descărca sub forma unui cod de voucher online) emise de societățile partenere care sunt însă oferite numai într-o perioadă de timp limitată. Lyoness atrage atenția în avans asupra acestor oferte înainte ca acestea să fie efectiv disponibile pe https://Cashback.fcdinamo.ro. Mai multe detalii privind voucherele se găsesc la punctul 6.

4.3.3 Atunci când sunt efectuate cumpărături online Membrul FC Dinamo Cashback Program se poate

(a) loga pe https://Cashback.fcdinamo.ro cu datele sale de acces și poate selecta magazinul online al societății partenere dorite sau

(b) poate accesa magazinul online printr-un alt canal online pus la dispoziție de Lyoness în vederea înregistrării cumpărăturilor și să efectueze cumpărăturile direct în magazinul online al societății partenere. Cumpărăturile sunt înregistrate numai atunci, când sistemul Membrului FC Dinamo Cashback Program permite utilizarea cookie-urilor pe durata procesului de cumpărare și nu utilizează adblocker sau scriptblocker. Mai multe detalii privind cumpărăturile online se găsesc la punctul 5.

4.4 În cazurile prevăzute de punctele 4.3.1 și 4.3.3. societatea parteneră transmite datele de cumpărare și de facturare către Lyoness pentru a calcula avantajele aferente ale FC Dinamo Cashback Card. Același lucru este valabil și pentru situația descrisă la punctul 4.3.2, adică în cazul voucherelor, în măsura în care acesta sunt achiziționate la punctele de vânzare ale voucherelor. Dacă voucherele sunt comandate la Lyoness, atunci Lyoness va înregistra datele de cumpărare și va determina pe această bază Avantajele FC Dinamo Cashback Program.

5. Cumpărături online

5.1 Membrii FC Dinamo Cashback Program au obligația de a se informa cu privire la shopping-ul online pe https://Cashback.fcdinamo.ro în zona FAQ la punctul Online Shopping.

5.2 Membrii FC Dinamo Cashback Program au dreptul de a denunța contractul de vânzare - cumpărare electronică sau un contract încheiat în afara spațiilor comerciale în termen de 14 zile fără a invoca un motiv (termen de denunțare pentru vânzarea la distanță). Acest termen începe să curgă în cazul comandării voucherelor sau în cazul comandării altor tipuri de marfă, de la data la care Membrul FC Dinamo Cashback Program ajunge în posesia voucherelor sau a altor bunuri.

5.3 Creditarea Avantajelor FC Dinamo Cashback Program în baza cumpărăturilor efectuate online presupune conform prevederilor stipulate la punctul 7.4 mai ales faptul că termenul de denunțare pentru vânzarea la distanță s-a scurs și că Membrul FC Dinamo Cashback Program nu denunță contractul de vânzare - cumpărare.

5.4 Membrul FC Dinamo Cashback Program are dreptul la Avantajele FC Dinamo Cashback Program numai pentru acele cumpărături efectuate în acele magazine online ale societăților partenere care sunt listate pe https://Cashback.fcdinamo.ro pentru țara în care se află domiciliul sau sediul Membrului FC Dinamo Cashback Program (conform datelor de înregistrare).

5.5 Lyoness nu are nicio influență asupra modului de organizare a magazinelor online (către care există link-uri) ale societăților partenere și nici nu răspunde pentru acestea. Dacă pe site-urile către care sunt puse link-uri există informații ilegale sau alte conținuturi care contravin bunelor cutume, atunci Lyoness se distanțează în mod expres de acestea.

6. Comandarea de vouchere

6.1 În cazul voucherelor originale respectiv a gift card-urilor și a voucherelor electronice (coduri de vouchere) (denumite împreună în cele ce urmează „vouchere”) este vorba de vouchere ale societăților partenere care pot fi utilizate pentru efectuarea de cumpărături numai la acea societate parteneră care a emis voucherul respectiv. Contravaloarea unui voucher corespunde valorii indicate pe voucherul respectiv. Nu este posibilă plata integrală sau parțială în numerar de către societatea parteneră.

6.2 Voucherele pot fi comandate în scris, telefonic sau online la Lyoness sau pot fi achiziționate direct în locațiile de vânzare a voucherelor https://Cashback.fcdinamo.ro. După efectuarea plății integrale Lyoness pune la dispoziție voucherul, care apoi poate fi utilizat pentru efectuarea de cumpărături de la societatea parteneră respectivă. Lyoness își rezervă dreptul de a refuza comenzi de vouchere.

6.3 Voucherele comandate și trimise de Lyoness către Membrul FC Dinamo Cashback Program pot fi utilizate exclusiv la societatea parteneră aleasă de Membrul FC Dinamo Cashback Program și indicată corespunzător pe voucher. Contractul care se încheie cu ocazia utilizării voucherului ia naștere în mod exclusiv între societatea parteneră (emitentul voucherului) și Membrul FC Dinamo Cashback Program (deținătorul voucherului). Lyoness nu răspunde pentru alte pretenții rezultate din această relație contractuală.

6.4 Este exclus returul voucherelor expediate de Lyoness iar plățile efectuate nu pot fi rambursate. Acest lucru nu este valabil în următoarele situații:

6.4.1 Lyoness garantează în cadrul răspunderii legale pentru defecte, că voucherele achiziționate de Membrul FC Dinamo Cashback Program pot fi utilizate respectiv pot fi folosite pentru îndeplinirea obligației de plată aferentă unei cumpărături la societatea parteneră respectivă. În măsura în care acest lucru nu este posibil Membrul FC Dinamo Cashback Program poate preschimba voucherul la Lyoness pentru un voucher al unei alte societăți partenere (ceea ce poate duce ca urmare a diferitelor convenții cu societatea parteneră la modificarea Avantajelor FC Dinamo Cashback Program; vezi punctul 7.3) În măsura în care Membrul FC Dinamo Cashback Program nu are un interes pentru niciun alt voucher, atunci acesta poate solicita rambursarea sumei achitate. În această situație Membrul FC Dinamo Cashback Program trebuie să restituie Avantajele FC Dinamo Cashback Program.

6.4.2 În măsura în care Membrul FC Dinamo Cashback Program are dreptul la denunțarea unilaterală pentru vânzarea la distanță al cărui obiect este achiziționarea voucherului (vezi informațiile pentru consumatori comunicate la fiecare cumpărătură relevantă și informarea privind denunțarea unilaterală), acesta are dreptul de a declara denunțarea unilaterală în cadrul termenelor de denunțare aplicabile.

6.5 Lyoness nu răspunde pentru o eventuală utilizare ilegală a voucherelor care au fost pierdute sau furate și pe care Membrul FC Dinamo Cashback Program le-a ridicat de la Lyoness sau care au fost obținute de Membrul FC Dinamo Cashback Program deja pe cale poștală sau online.

6.6 Voucherele achitate integral și transmise de Lyoness către Membrul FC Dinamo Cashback Program sunt transferabile în mod gratuit; acest lucru înseamnă că Membrul FC Dinamo Cashback Program poate dărui voucherul oricărei alte persoane. Nu este permisă revânzarea comercială a voucherelor contra unei sume de bani.

7. Avantajele FC Dinamo Cashback Card aferente FC Dinamo Cashback Program

7.1 Cumpărăturile efectuate de Membrul FC Dinamo Cashback Program și care au fost înscrise în FC Dinamo Cashback Program oferă Membrului FC Dinamo Cashback Program Avantajele FC Dinamo Cashback Card. Avantajele FC Dinamo Cashback Program se bazează pe condițiile agreate contractual între Lyoness și respectiva societate parteneră și pe cale de consecință acestea diferă în funcție de societatea parteneră, sector și țară. Avantajele FC Dinamo Cashback Card constau din Cashback (punctul 7.1.1) iar pentru cumpărăturile efectuate la anumite societăți partenere și din Shopping Points (punctul 7.1.2).

7.1.1 Cashback: pentru cumpărăturile înregistrate în FC Dinamo Cashback Program, Membrul FC Dinamo Cashback Program obține un Cashback de până la 5%, iar în anumite cazuri individuale poate fi acordat și un procent mai ridicat. Este aplicabil procentul de Cashback al respectivei societăți partenere indicat pe https://Cashback.fcdinamo.ro (zona de login). Plățile de Cashback sunt efectuate conform punctelor 7.4 - 7.6.

7.1.2 Shopping points (puncte de cumpărături): pentru achizițiile înregistrate în FC Dinamo Cashback Program și efectuate la societățile partenere care acordă pentru aceasta shopping points, Membrul FC Dinamo Cashback Program primește shopping points. Shopping points pot fi utilizate de Membrul FC Dinamo Cashback Program pentru efectuarea de cumpărături în cadrul unor acțiuni speciale indicate pe https://Cashback.fcdinamo.ro în vederea obținerii unei reduceri. Detaliile suplimentare sunt descrise la punctul 8.

7.2 Lyoness își rezervă dreptul de a devia de la principiile stabilite în aceste Condiții generale în cadrul unor acțiunii speciale. Lyoness este interesat să ofere Membrilor FC Dinamo Cashback Program o selecție cât mai mare de posibilități de shopping în cadrul societăților partenere și să agreeze cu societățile partenere reduceri substanțiale, pentru a putea oferi Membrilor FC Dinamo Cashback Program avantaje substanțiale. În măsura în care au fost agreate condiții deviante cu societățile partenere în cadrul unor acțiuni speciale (cum poate fi de exemplu cazul în situația unor cumpărături atipice cum ar fi contractele de telefonie mobilă încheiate pe o anumită durată), Lyoness va atrage în mod special atenția asupra acestui fapt pe pagina detaliată a comerciantului de pe https://Cashback.fcdinamo.ro (vezi punctul 7.3 de mai jos).

7.3 Avantajele acordate la un anumit moment pot fi accesate pe pagina detaliată a comerciantului pe. Se recomandă Membrului FC Dinamo Cashback Program să se informeze în mod regulat pe site-ul Lyoness despre condițiile societăților partenere aplicabile la momentul respectiv. Lyoness are dreptul de a modifica, cu respectarea unui termen de notificare de două săptămâni, avantajele FC Dinamo Cashback Card acordate pentru anumite societăți partenere, în măsura în care condițiile agreate cu societățile partenere se modifică. Pentru determinarea avantajelor FC Dinamo Cashback Card care revin Membrului FC Dinamo Cashback Program vor fi avute în vedere acele condiții care sunt aplicabile la momentul achitării integrale a cumpărăturii de către Membrul FC Dinamo Cashback Program.

7.4 Creditarea Avantajelor FC Dinamo Cashback Card se efectuează cu condiția ca Membrul FC Dinamo Cashback Program să fi achitat cumpărătura integral și să nu existe alte drepturi legale de a anula cumpărătura fără invocarea unui motiv; acest lucru înseamnă îndeosebi că termenul legal de denunțare unilaterală a contractului de vânzare - cumpărare încheiat la distanță s-a scurs. Dacă sunt îndeplinite aceste condiții, atunci societatea parteneră va confirma și deconta cumpărătura față de Lyoness. Avantajele FC Dinamo Cashback Card aferente cumpărăturilor efectuate care au fost decontate de societatea parteneră până duminică, ora 23.00, sunt creditate Membrului FC Dinamo Cashback Program. Lyoness obligă societățile partenere să efectueze decontul într-un termen de maxim două luni de la momentul în care au fost îndeplinite condițiile stabilite în fraza 1 al acestui punct 7.4. Dacă Membrul FC Dinamo Cashback Program a achiziționat de la Lyoness un voucher al unei societăți partenere, atunci vor fi creditate Avantajele FC Dinamo Cashback Card dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în fraza 1 a punctului 7.4.

7.5 Lyoness transferă creditul rezultat din Cashback săptămânal începând cu un credit minim de 43 lei în contul bancar indicat de Membrul FC Dinamo Cashback Program.

7.6 În măsura în care Membrul FC Dinamo Cashback Program efectuează cumpărături în străinătate (fizice sau online) la societățile partenere, este posibil ca Cashback-ul să fie evidențiat în contul de plată într-un prim pas în valuta din țara respectivă. La confirmarea cumpărăturii de către societatea parteneră, suma va fi convertită în valuta națională a Membrului FC Dinamo Cashback Program în mod automat la rubrica „Profilul meu” al respectivului Membru FC Dinamo Cashback Program în funcție de cursul de referință al Băncii Centrale Europene sau al unei alte instituții bancare competente aplicabil la data intrării plății la societatea parteneră. Acest lucru nu aduce atingere punctului 5.4, cu alte cuvinte există un drept la Avantaje ale FC Dinamo Cashback Card numai cu privire la acele cumpărături efectuate în străinătate prin canale (de ex. magazine online) care sunt listate pe site-ul https://Cashback.fcdinamo.ro pentru respectivul Membru FC Dinamo Cashback Program.

8. Lyoness Shopping Points

8.1 Membrii FC Dinamo Cashback Program pot fi creditați pentru cumpărăturile efectuate de la societățile partenere în cadrul FC Dinamo Cashback Program cu un anumit număr de shopping points.

8.2 Dacă sunt acordate shopping points cât și numărul acestora depinde de suma cheltuită cât și de condițiile agreate cu societatea parteneră respectivă. Lyoness evidențiază pe pagina detaliată a comerciantului de pe https://Cashback.fcdinamo.ro , ca bază de calcul, numărul de Shopping Points pe care respectiva societate parteneră le acordă pentru cumpărături în valoare de 430 lei.

8.3 Shopping Points nu au o valoare nominală fixă. Mai mult, valoarea lor se determină mai degrabă în funcție de întinderea reducerilor care sunt acordate la utilizarea acestor puncte de către societatea parteneră. Shopping Points nu pot fi achitate în numerar și nu pot fi transferate contra cost către alte persoane. De asemenea nu se permite nici dăruirea de Shopping Points către alți Membri FC Dinamo Cashback Program.

8.4 Shopping Points adunate sunt creditate Membrului FC Dinamo Cashback Program. Ele pot fi urmărite la rubrica „Profilul meu”. Membrul FC Dinamo Cashback Program le poate utiliza în cadrul unor anumite acțiuni evidențiate pe https://Cashback.fcdinamo.ro în cadrul unor cumpărături pentru a obține o reducere. Shopping Points pot fi utilizate numai în numărul indicat pentru respectiva cumpărătură.

8.5 Lyoness acordă Avantaje FC Dinamo Cashback Card și în cazul cumpărăturilor în care Membrul FC Dinamo Cashback Program utilizează Shopping Points. Cuantumul Avantajelor FC Dinamo Cashback Card se determină în acest caz după suma cheltuită pentru cumpărături, determinată după scăderea reducerii acordate pentru utilizarea de Shopping Points.

8.6 Shopping Points se șterg după trei ani. Termenul de trei ani începe să curgă de la sfârșitul anului în care au fost acordate Shopping Points.

9. Profilul meu

9.1 Lyoness pune în mod gratuit la dispoziția fiecărui Membru FC Dinamo Cashback Program pe https://Cashback.fcdinamo.ro o zonă personală de logare, în care membrul poate urmări la orice moment, după introducerea utilizatorului și parolei, cumpărăturile efectuate de el și în care poate avea acces la informații privind Avantajele FC Dinamo Cashback Program obținute din FC Dinamo Cashback Program. Lyoness răspunde pentru situația în care site-ul și zona de login de pe https://Cashback.fcdinamo.ro nu sunt disponibile numai în condițiile prevăzute la punctul 13.

9.2 Datele de acces pentru utilizarea zonei personale de logare (utilizator, parolă și PIN) trebuie păstrate în siguranță de Membrul FC Dinamo Cashback Program și acesta trebuie să asigure confidențialitatea lor. Sub nicio formă nu este permisă punerea la dispoziție a unor terți a utilizatorului și a parolei. Setările personale pot fi modificate în orice moment de Membrul FC Dinamo Cashback Program pe https://Cashback.fcdinamo.ro.

9.3 Membrul FC Dinamo Cashback Program se obligă să informeze Lyoness fără întârziere despre orice utilizare abuzivă a contului său. După blocarea imediată a accesului, Membrul FC Dinamo Cashback Program va primi datele modificate de acces prin SMS, e-mail sau pe cale poștală. Lyoness răspunde pentru daunele rezultate Membrului FC Dinamo Cashback Program în urma utilizării abuzive numai în condițiile prevăzute la punctul 13.

10. Alocarea unui sponsor

Membrii FC Dinamo Cashback Program care pe o perioadă de șase luni nu au efectuat cumpărături la o societate parteneră și nici nu au achiziționat vouchere pot să solicite să le fie alocat un sponsor, indicând Lyoness un alt membru, cu acordul acestuia, drept sponsor.

11. Protecția datelor

11.1 În măsura în care este necesar pentru realizarea FC Dinamo Cashback Program, deci pentru calcularea Avantajelor FC Dinamo Cashback Card, Lyoness, în calitate de societate răspunzătoare privind protecția datelor persoanele, colectează, salvează și prelucrează date cu caracter personal, și date privind comportamentul la cumpărături și privind cumpărăturile efectuate ale Membrilor FC Dinamo Cashback Program. În măsura în care Membrul FC Dinamo Cashback Program își dă acordul în acest sens, Lyoness va utiliza datele Membrului FC Dinamo Cashback Program și pentru a-i transmite acestuia informații personalizate privind ofertele și produsele Lyoness și ale societăților partenere.

11.2. Lyoness transmite datele personale ale Membrului FC Dinamo Cashback Program, cum ar fi data și ora efectuării cumpărăturii, locul efectuării cumpărăturii, suma cheltuită, valuta, coșul de cumpărături, sectorul, tipul de cumpărături (online, offline, la SME, la Key Accout, cu vouchere, cu Cashback card) către FC Dinamo București cu sediul în RIN GRAND HOTEL, Şos. Vitan Bîrzeşti, 7D-7E, corp B, etaj 1, sector 4, Bucureşti, 042121, România, sub formă anonimizată. Dacă Membrul FC Dinamo Cashback Program își dă acordul în acest sens, Lyoness poate transmite către FC Dinamo București și date cu caracter personal, anume numele și prenumele, titlul, sexul, data nașterii, adresa de e-mail, adresa de corespondență, coordonatele adresei (longitudine și latitudine), numere de telefon, număr fax, ID membru și date privind cumpărăturile efectuate sub forma datei, orei și locului efectuării cumpărăturii, suma cheltuită, valuta, coșul de cumpărături, sectorul, tipul de cumpărături online, offline, la SME, la Key Accout, cu vouchere, cu Cashback card).

11.3. Orice solicitării ale Membrului FC Dinamo Cashback Program cu privire la informarea, modificarea sau ștergerea datelor personale pot fi transmise direct către Lyoness sau către Lyoness România SRL

11.4 Alte prevederi relevante din punctul de vedere al protecției datelor persoanele în cazul utilizării site-ului Lyoness se găsesc în declarația privind protecția datelor personale de pe https://Cashback.fcdinamo.ro.

11.5 Lyoness face uz de tehnologii de siguranță recunoscute la nivel internațional pentru a proteja Membrii FC Dinamo Cashback Program față de acces neautorizat. Lyoness răspunde pentru siguranța datelor transmise prin internet numai în condițiile prevăzute la punctul 13.

11.6 Acord privind datele personale:

11.7 Lyoness Europe AG colectează și prelucrează în cadrul participării la FC Dinamo Cashback Program datele personale ale Membrului FC Dinamo Cashback Program, anume numele și prenumele, titlul, sexul, data nașterii, adresa de e-mail, adresa de corespondență, coordinatele adresei (longitudine și latitudine), numere de telefon, număr de fax, ID membru și date privind comportamentul său de cumpărături și cumpărăturile efectuate (data, ora și locul efectuării cumpărăturii, suma cheltuită, valuta, coșul de cumpărături, sectorul, tipul de cumpărături online, offline, la SME, la Key Accout, cu vouchere, cu Cashback card). Lyoness Europe AG poate apela pentru prelucrarea datelor indicate și de Lyoness Group AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz) și de Lyoness România SRL, în calitate de prestatoare de servicii. Prin prezenta membrul FC Dinamo Cashback Program își dă prin prezenta acordul, pe care îl poate retrage la orice moment, ca aceste date personalizate să fie utilizate de Lyoness Europe AG și pentru determinarea și transmiterea de informații personalizate către membrul FC Dinamo Cashback Program și pentru contactarea sa personală sau prin poștă de către Lyoness Europe AG în scopuri publicitare pentru FC Dinamo Cashback Program și pentru oferte ale societăților partenere și ca acesta date să fie prelucrate în formă anonimă în vederea efectuării unor determinări statistice pentru Lyoness și FC Dinamo București. Membrul FC Dinamo Cashback Program poate să își retragă la orice moment acordul dat cu privire la această prelucrare a datelor sale personale printr-o adresă scrisă (adresată Lyoness România SRL, cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 169A, Clădirea B, parter, sector 1 ) sau prin e-mail adresat service.fcdinamo@Cashbackworld.com această revocare producând efecte pentru viitor. Realizarea drepturilor de informare, modificare și ștergere privind datele personale poate fi solicitată tot la aceste date de contact.

11.8 Membrul FC Dinamo Cashback Program este prin prezenta de acord ca Lyoness Europe AG să comunice datele personale menționate la punctul 11.7 către FC Dinamo București și ca acesta să utilizeze respectivele date personale în următoarele scopuri de marketing: contactarea Membrului FC Dinamo Cashback Program prin comunicări electronice (la acest moment e-mail, SMS și informări Push), prin Telefax, prin Telefon sau pe cale poștală, pentru a determina și comunica Membrului FC Dinamo Cashback Program oferte adecvate care corespund intereselor sale și pentru a efectua sondaje privind gradul de satisfacție. De asemenea FC Dinamo București utilizează datele în formă anonimizată în scopuri statistice.

Membrul FC Dinamo Cashback Program poate să își retragă acordul dat în acest sens la orice moment printr-o solicitare scrisă (adresată Lyoness România SRL, cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 169A, Clădirea B, parter, sector 1) sau prin e-mail adresat service.fcdinamo@Cashbackworld.com, această revocare producând efecte în viitor. Realizarea drepturilor de informare, modificare și ștergere privind datele personale poate fi solicitată tot la aceste date de contact.

12. Deficiențe ale serviciilor

12.1 Volumul serviciilor oferite de Lyoness se limitează la realizarea FC Dinamo Cashback Program așa cum este acesta descris în prezentele condiții generale.

12.2 Drepturile și obligațiile privind cumpărăturile efectuate de Membrul FC Dinamo Cashback Program la societăți partenere afectează în mod exclusiv societățile partenere respectiv. Astfel, după încheierea contractului cu societatea parteneră, Lyoness nu preia niciun fel de răspundere pentru obligațiile de executare ale societății partenere îndeosebi în cazul ne-executării sau a executării deficitare de către societatea parteneră.

12.3 În cazul neexecutării sau a executării deficitare de către societatea parteneră, Membrul FC Dinamo Cashback Program după încheierea contractului cu societatea parteneră nu are față de Lyoness nici un drept la rambursarea integrală sau parțială a sumei utilizate a voucherului, la emiterea unui nou voucher, la o plată în numerar sau la o altă remunerație sau compensare. Orice pretenții ale Membrului FC Dinamo Cashback Program ca urmare a neexecutării sau executării deficitare de către societatea parteneră există în mod exclusiv față de societatea parteneră.

13. Răspunderea

13.1 Lyoness răspunde nelimitat pentru daune care rezultă din leziuni aduse vieții, corpului sau sănătății rezultate din neîndeplinirea cu intenție sau culpabilă a obligațiilor de către Lyoness. Lyoness răspunde nelimitat și pentru alte daune care rezultă din neîndeplinirea cu intenție sau culpabilă a obligațiilor de către Lyoness.

13.2 Pentru daunele rezultate ca urmare a neîndeplinirii din neglijență simplă a unor obligații care sunt esențiale pentru executarea corectă și ireproșabilă a contractelor, pe îndeplinirea cărora Membrul FC Dinamo Cashback Program se încrede și are dreptul să se încreadă (obligații esențiale), Lyoness răspunde numai limitat pentru daunele tipice și previzibile.

13.3 Orice alte pretenții de despăgubiri sunt excluse sub rezerva punctului 13.5 de mai jos. Acest lucru este îndeosebi aplicabil, în măsura în care Lyoness nu este culpabilă, de ex. în cazul

(a) întreruperii disponibilității accesului Membrului FC Dinamo Cashback Program la internet,

(b) alte erori tehnice și electronice (i) pe durata transmiterii de date prin internet și (ii) la utilizarea portalului de internet Lyoness, a serviciilor Lyoness de SMS și a aplicațiilor Lyoness pentru dispozitive mobile, în măsura în care aceste erori nu cad în răspunderea Lyoness,

(c) erori tehnice și electronice pentru care Lyoness nu răspunde, și care împiedică înregistrarea cumpărăturilor efectuate în cadrul FC Dinamo Cashback Program (îndeosebi o eventuală cădere a sistemului de tracking și pierderea datelor rezultate din aceasta),

(d) indisponibilitatea rețelelor de date mobile sau a terminalelor și

(e) funcționarea deficitară a dispozitivelor terminale mobile ale Membrului FC Dinamo Cashback Program.

Contractul de vânzare – cumpărare a mărfurilor sau contractul de prestare servicii se naște în mod exclusiv între Membrul FC Dinamo Cashback Program și societatea parteneră respectivă.

13.4 În măsura în care răspunderea Lyoness este exclusă sau limitată, aceste excluderi și limitări sunt aplicabile și răspunderii personale a angajaților săi, a reprezentanților legali și a agenților Lyoness.

13.5 Limitările și excluderile de răspundere conform acestui punct 13 nu aduc atingere răspunderii Lyoness rezultată din prevederile legale obligatorii din Legea privind răspunderea pentru product, din ascunderea cu rea-credință a unui defect sau din preluarea unei garanții pentru caracteristicile unui obiect.

14. Costuri

14.1 Înregistrarea și participarea la FC Dinamo Cashback Program este gratuită pentru Membrul FC Dinamo Cashback Program.

14.2 FC Dinamo Cashback Card este gratuit în cadrul înregistrării pentru Membrul FC Dinamo Cashback Program..

15. Încetarea relației contractuale de către Membrul FC Dinamo Cashback Program

15.1 Membrul FC Dinamo Cashback Program are dreptul de a rezilia la orice moment prin notificare scrisă relația contractuală. De asemenea Membrul FC Dinamo Cashback Program nu este obligat, în cadrul relației contractuale curente, să efectueze cumpărături sau să efectueze orice alte activități.

15.2 La rezilierea relației contractuale Membrul FC Dinamo Cashback Program are doar dreptul al acele Avantaje FC Dinamo Cashback Card din FC Dinamo Cashback Program, care fuseseră deja întemeiate la momentul încetării relației contractuale, adică dacă a fost deja efectuată cumpărătura care îndreptățește la Cashback la momentul încetării contractului. Shopping points obținute până la acest moment se șterg la momentul încetării relației contractuale. Dacă însă Membrul FC Dinamo Cashback Program reziliază relația contractuală din motiv întemeiat, atunci aceasta poate să mai utilizeze shopping points obținute în termen de opt săptămâni de la încetarea contractului, în modul descris la punctul 8.

16. Încetarea relației contractuale de către Lyoness

16.1 Relația contractuală poate fi reziliată de către Lyoness fără motiv, cu un termen de reziliere de opt săptămâni sau din motive întemeiate cu efect imediat. Motive întemeiate sunt, pe lângă atingerea considerabilă a intereselor economice sau a renumelui Lyoness sau a societăților partenere îndeosebi încălcarea obligațiilor contractuale esențiale. Obligații contractuale esențiale sunt obligațiile Membrului FC Dinamo Cashback Program conform punctelor 2.3, 2.4 și 3.5.

16.2 Membrul FC Dinamo Cashback Program exonerează Lyoness de răspundere față de reclamații sau pretenții de despăgubire, atunci când încalcă prevederile punctelor de mai sus în mod culpabil. Acest lucru este aplicabil și pentru costurile aferente apărării în fața unor astfel de pretenții ridicate de terți. De asemenea Lyoness are și dreptul de a ridica pretenții privind respectiva daună, inclusiv cheltuielile privind impunerea drepturilor sale, față de Membrul FC Dinamo Cashback Program, când dauna rezultă ca urmare a încălcării obligațiilor Membrului FC Dinamo Cashback Program.

16.3 La încetarea relației contractuale Membrul FC Dinamo Cashback Program are doar dreptul al acele Avantaje FC Dinamo Cashback Card din FC Dinamo Cashback Program, care fuseseră deja întemeiate la momentul încetării relației contractuale, adică dacă a fost deja efectuată cumpărătura care îndreptățește la Cashback la momentul încetării contractului.

16.4 Dacă Lyoness reziliază relația contractuală fără termen din motive întemeiate, dar necauzate culpabil de Membrul FC Dinamo Cashback Program, Membrul FC Dinamo Cashback Program poate să utilizeze shopping points obținute până la acest moment într-un termen de opt săptămâni de la încetarea contractului, în modalitățile prevăzute la punctul 8. Altminteri shopping points obținute se șterg deja la data încetării contractului.

17. Clauze generale

17.1 Membrul FC Dinamo Cashback Program are dreptul de a cesiona sau de a utiliza ca și garanție drepturile pe care le are față de Lyoness (sau drepturile rezultate din participarea la FC Dinamo Cashback Program) numai cu acordul scris al Lyoness.

17.2 Participarea la FC Dinamo Cashback Program reprezintă o simplă relație de schimb și deci nu poate întemeia o relație societară între Membrul FC Dinamo Cashback Program și Lyoness, îndeosebi aceasta nu întemeiază calitatea de membru într-o asociație.

17.3 Înțelegerile speciale individuale au întâietate față de aceste condiții generale. Conținutul unor astfel de înțelegeri este reglementat printr-un contract în formă scrisă respectiv printr-o confirmare scrisă din partea Lyoness. Se pleacă de la premisa că părțile nu încheie înțelegeri verbale. De asemenea Lyoness are dreptul de a transmite Membrului FC Dinamo Cashback Program declarații privind contractul și informațiile necesare pentru executarea contractului și prin SMS sau e-mail, în măsura în care Membrul FC Dinamo Cashback Program a indicat date de contact corespunzătoare și nu se opune acestui fapt.

17.4 Modificările acestor Condiții generale sau a altor înțelegeri contractuale între Membrul FC Dinamo Cashback Program și Lyoness comunicate Membrului FC Dinamo Cashback Program sunt considerate ca fiind acceptate de Membrul FC Dinamo Cashback Program, dacă respectivul membru nu se opune în scris aplicabilității acestora în termen de 30 de zile de la primirea comunicării privind modificarea. La începerea scurgerii termenului Lyoness va atrage în mod deosebit atenția Membrului FC Dinamo Cashback Program asupra faptului că acordul său privind modificarea Condițiilor generale este considerat ca fiind dat, dacă nu se opune acestora în formă scrisă în termenul stabilit. Modificările Condițiilor generale sunt considerate ca fiind acceptate de Membrul FC Dinamo Cashback Program numai dacă această indicație a fost efectiv comunicată. În cazul în care Membrul FC Dinamo Cashback Program se opune în termenul stabilit, atunci rezultă în mod automat urmările juridice ale unei rezilieri obișnuite conform punctului 15.

17.5 În măsura în care în contract nu se face uz de termen specifici sexelor, acestea includ atât persoane de sex masculin și feminin cât și persoane juridice.

17.6 Dacă prevederi ale prezentului contract sunt total sau parțial ineficace sau nule, atunci acest lucru nu va aduce atingere eficacității celorlalte prevederi.

17.7 Relația contractuală este guvernată de dreptul austriac. Este exclusă aplicarea dreptului comercial ONU.

17.8 Înregistrarea și participarea la FC Dinamo Cashback Program este permisă de la împlinirea vârstei de 18 ani.

17.9 Membrul FC Dinamo Cashback Program se obligă să suporte personal toate taxele, impozitele etc. care sunt aplicabile Membrului FC Dinamo Cashback Program ca urmare a beneficierii de Avantajele FC Dinamo Cashback Card.

Anexa 1
Glosar

„Cashback“ este avantajul de cumpărătură descris în detaliu la punctul 7.1.1.

„FC Dinamo Cashback Card“ este un card de plastic, de hârtie sau electronic care servește pentru înregistrarea cumpărăturilor efectuate de Membrii FC Dinamo Cashback Program la societățile partenere. Acesta nu este un mijloc de plată.

„Sponsor“ este respectivul membru Lyoness care a acceptat alocarea unui Membru FC Dinamo Cashback Program în condițiile punctului 10 și care este indicată în cadrul Lyoness ca sponsor al respectivului Membru FC Dinamo Cashback Program.

„Flyer FC Dinamo Cashback Program“ este documentul care trebuie transmis către Lyoness, în formă completată și semnată, la efectuarea unei înregistrări offline, pentru a face față de Lyoness o ofertă fermă pentru încheierea unei participării în FC Dinamo Cashback Program.

„Vouchere“ sunt vouchere în original, respectiv gift carduri și vouchere electronice (coduri de vouchere) ale societăților partenere, așa cum sunt acestea descrise în detaliu la punctul 6.1.

„FC Dinamo Cashback Program“ este o comunitate de cumpărături operată de Lyoness, în cadrul căreia membrii acestei comunități beneficiază de Avantaje FC Dinamo Cashback Program la achiziționarea de mărfuri și servicii de la societățile partenere.

„Membru FC Dinamo Cashback Program“ este orice persoană care a încheiat cu Lyoness un contract conform acestor Condiții generale, în măsura în care acest contract este în vigoare, adică nu a încetat ca urmare a rezilierii de către una dintre părțile contractuale.

„ID - membru“ este un număr unic acordat de Lyoness care servește la identificarea membrului și la înregistrarea cumpărăturilor de la societățile partenere.

„Avantaje FC Dinamo Cashback Card“ sunt toate avantajele pe care Membrul FC Dinamo Cashback Program le obține prin efectuarea de cumpărături la societățile partenere în cadrul FC Dinamo Cashback Card sau pe care le poate obține. În acest sens avantaje sunt atât Cashback-ul cât și shopping points.

„Societăți partenere“ sunt societăți care se află într-o relație contractuală cu Lyoness și de la care Membrii FC Dinamo Cashback Program pot obține avantaje FC Dinamo Cashback Program pentru achiziția de mărfuri și servicii aferente cumpărăturilor efectuate în cadrul FC Dinamo Cashback Program.

„Profilul meu“ este zona de login pe https://Cashback.fcdinamo.ro a fiecărui Membru FC Dinamo Cashback Program descrisă în detaliu la punctul 9.

„Shopping point“ este avantajul de cumpărare descris în detaliu la punctul 8.
* Marjele de compensare achitate în mod concret pot varia în funcție de produsele procurate de la partenerii comerciali. De aceea specificațiile oferite în acest sens pe acest website nu pot fi garantate.